Μαροῦσι, τοποθέτηση βόμβας

τρομοκρατικὴ ἐπίθεση στὸ ἐμπορικὸ κέντρο τοῦ Ἀμαρουσίου εἶχε πολλοὺς στόχους καὶ περισσότερες αἰτίες· πρῶτος στόχος εἶναι ἡ δημοκρατικὴ ὁμαλότης, ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ κατάρρευση τῶν ἀντιευρωπαϊκῶν καὶ φιλοαμερικανικῶν δυνάμεων· αἰτίες εἶναι, ἡ διάλυση τῶν κέντρων ἐφοδιασμοῦ καὶ ἐξορμήσεως τῶν κουκουλοφόρων καὶ βανδάλων, σὲ διάφορα στέκια καὶ Πανεπιστήμια, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀποφασιστικότης τῆς κυβερνήσεως νὰ τελειώνει τὴν παρανομία κάθε μορφῆς, ὅπως καὶ ἡ ἀποκαθήλωση τοῦ εἰσαγγελέως, διώκτου ὑποτίθεται τῆς τρομοκρατίας. Ἡ καταδίκη της ἀπὸ ὁλόκληρο τὸν πολιτικὸ κόσμο ἦταν ἀναμενόμενη, ἀλλὰ ἄλλες εἶναι οἱ ἐπιδιώξεις τῶν τρομοκρατῶν· ἡ καλλιέργεια κλίματος ἀνασφαλείας καὶ ἀνωμαλίας στὴ χώρα, τὴν ὥρα τῆς ἀλλαγῆς πορείας της ἀπ’ τὴν τελευταία τριετία. Σύνεση ἐπιβάλλεται.