Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς ἀναμονῆς τῶν οἰκονομικῶν ἐξαγγελιῶν τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου μετὰ τὴν ὁρκωμοσία του· τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε κάπως, στὰ 1,3314 δολλάρια καὶ 119,1410 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1688 καὶ τὸ πετρέλαιο, 111,64. Οἱ ἐπιφυλάξεις τῶν ἐπενδυτῶν παραμένουν ἔντονες, ἂν καὶ διαγράφονται αἰσιόδοξες προοπτικὲς γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ θέματος τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ δανεισμοῦ, ἀλλὰ αὐτὸ θεωρεῖται πλέον δευτερεῦον, διότι τὸ κρίσιμο εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία· ἡ συμφωνία τῶν ΒΡΙΚΣ γιὰ τὴν καθιέρωση ἐλεγκτικοῦ μηχανισμοῦ στὴν κίνηση τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων προβλέπεται ὅτι θὰ προκαλέσει προβλήματα στὰ δυτικὰ κεφάλαια, τὰ ὁποῖα εἶχαν συνηθίσει στὴν ἀνεξέλεγκτη κίνησή τους στὶς παλιὲς ἀποικίες τους. Ἡ ἐκλογὴ τοῦ Γέρουν Νταϊσελμπλάουμ, ὡς νέου προέδρου τῆς Εὐρωζώνης γίνεται εὐμενῶς δεκτὴ ἀπ’ τοὺς ἐπενδυτὲς καὶ δὲν προβλέπεται ὅτι θὰ ἐπηρεάσει τὶς ἀγορές· ἡ Εὐρωζώνη θεωρεῖται πλέον ἀρκετὰ ἰσχυρὴ καὶ σταθερή.