Ἀμερικὴ καὶ τρομοκρατία

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Ἀμερικὴ ἔχει τὰ ἴδια ἀποτελέσματα μὲ ἐκείνη στὴν Βραζιλία καὶ Ἀργεντινή· ἕνας ὑφυπουργίσκος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ τὸν συνάντησε καὶ στὴ Νέα Ὑόρκη διαβεβαίωσε τοὺς πάντες γιὰ τὴν παραμονὴ τῆς χώρας στὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν τήρηση τοῦ Μνημονίου· ἔτσι βρῆκαν ἀφορμὴ ἢ κατασκεύασαν τὸν γραφικὸ βουλευτὴ μὲ τὶς πολεμικές του φραστικὲς ἐπιδόσεις. Ὁ σκόπος εἶναι ἕνας, ἡ καλλιέργεια ἀντιδεξιᾶς προπαγάνδας, μὲ τὴν ὁλόπλευρη σύμπραξη τῆς διαπλοκῆς· ἀλλὰ τὴν διαπλοκὴ τὴν ἔπεισαν, ἀφοῦ κι ἔτσι κι ἀλλιῶς τοὺς ὑποστηρίζει. Στὴν κοινὴ γνώμη ὅμως ἑδραιώνεται ἡ πεποίθηση ὅτι συντηρεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ τοὺς κουκουλοφόρους καὶ τοὺς Βανδάλους· ἀπὸ ἐκεῖ μέχρι τὴν τρομοκρατία ἡ ἀπόσταση εἶναι ἐλάχιστη.