Ὁχυρὰ τῶν πρασινοφρουρῶν

Ἡ ἀναμέτρηση μὲ τοὺς ἐργαζομένους στὶς συγκοινωνίες σημαίνει σκληρὸ πόλεμο μὲ τὰ ὀχυρὰ τῶν πρασινιφρουρῶν τῆς τριακονταετίας· στὸν ΟΑΣΑ εἶχε ὀργανώσει τὰ τάγματα ἐφόδου τὸ ΠΑΣΟΚ, μὲ τὴν παραχώρηση πολλῶν προνομίων ὡς ἀνταμοιβή. Τὸ μεγαλύτερο μέρος αὐτῶν μετακόμισε στὸν ΣΥΡΙΖΑ κι οἱ ὑπόλοιποι ἔμειναν στὸ ΠΑΣΟΚ καὶ στὴ ΔΗΜΑΡ· τὰ δις τῶν κρατικῶν ἐπιδοτήσεων πήγαιναν στοὺς πρασινοφρουρούς. Τώρα τελειώνουν αὐτά, διότι ἡ κυβέρνηση εἶναι ἀποφασισμένη γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου κι ἔχει τὴν ἐνεργὸ συμπαράσταση τῆς κοινῆς γνώμης· οἱ παρανομίες εἶναι πολλὲς στὶς τάξεις τους κι ἂν παρέμβει ὁ εἰσαγγελεὺς πολλὰ θὰ ἀποκαλυφθοῦν καὶ περισσότερα θὰ πληρώσουν. Πολλοὶ φρονίμως ποιοῦντες ἀλλάζουν στάση κι ἐπιστρέφουν στὴ δουλειά τους.