Σαμαρᾶς κατὰ προνομιούχων

Σὲ προσωπικὴ σύγκρουση τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὶς ἐπίλεκτες ὁμάδες τῶν προνομιούχων τῆς τριακονταετίας ἐξελίσσεται ἡ ὑπόθεση τῶν ἀστικῶν συγκοινωνιῶν· πρόκειται γιὰ τὶς φάλαγγες τῶν πρασινοφρουρῶν, τοὺς ὁποίους χρησιμοποίησαν ὅλες οἱ σοσιαλιστικὲς κυβερνήσεις στὶς μαζικὲς κινητοποιήσεις τους κι οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦσαν τὴν μήτρα τῶν παρακρατικῶν τους μηχανισμῶν. Εἶναι τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ, μὲ ἀδιανόητα γιὰ τὸν ἁπλὸ λαὸ προνόμια καὶ μὲ μοναδικὸ κριτήριο, τὴν πίστη στὴν ἡγεσία· τὸ μεγαλύτερο μέρος τους μετακόμισε στὸν ΣΥΡΙΖΑ πλέον κι ἐλάχιστοι ἔμειναν στὸ ΠΑΣΟΚ καὶ στὴ ΔΗΜΑΡ. Οἱ «ἀγῶνες» τους δὲν γίνονται μόνο γιὰ τὰ μισθολογικὰ προνόμια, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς βαθύτερες διασυνδέσεις τους, μὲ τοὺς κουκουλοφόρους καὶ τοὺς γνωστοὺς καταστροφεῖς τῆς πρωτευούσης