Ἀλλαγὴ πολιτικῆς δυναμικῆς

πολιτικὴ δυναμικὴ ἔχει ἀλλάξει ἄρδην, μετὰ τὴν μετωπικὴ σύγκρουση τῆς κυβερνήσεως μὲ τὰ συνδικάτα τῶν συγκοινωνιῶν, τὴν διερεύνηση τῶν σκανδάλων καὶ τὴν παταγώδη ἀποτυχία τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Ἀμερική· ἤδη ἀκόμη καὶ οἱ χαλκευμένες δημοσκοπήσεις καταγράφουν τὴν ἀλλαγὴ καὶ τὴν δυναμικὴ τῆς προτιμήσεως πρὸς τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἔναντι πολλῶν ἐπιφυλάξεων μετεκλογικά. Στὰ σκάνδαλα τὸ πρόβλημα ἀποκτᾶ εὐρύτερες διαστάσεις, διότι ἡ ἔρευνα γιὰ τὴν λίστα Λαγκὰρντ εἰσέρχεται στὰ κρίσιμα θέματα, ἀλλὰ καὶ διατάχθηκε ἡ προφυλάκιση τοῦ Λιβανέζου ἐμπόρου ὅπλων καὶ στενοῦ φίλου τοῦ Ἄκη Τσοχατζόπουλου, μὲ κοινὲς παράκτιες ἑταιρεῖες· ἡ ὑπόθεση τῶν παραποιημένων στατιστικῶν τώρα ἀρχίζει, διότι καὶ στὶς Βρυξέλλες φαίνεται ὅτι ὑπάρχει πρόβλημα μὲ τὴν δήλωση ἐκπροσώπου τοῦ ἁρμοδίου Ἐπιτρόπου, ὅτι εἶναι σωστὰ τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα τοῦ 2009. Πολλοὶ ἄλλοι Ἐπίτροποι, ὅπως ὁ γνωστὸς πρώην ἁρμόδιος Οἰκονομικῶν, Χοακὶμ Ἀλμούνια, ἔχουν ἐκφράσει ὑπηρεσιακὰ τὶς ἀντιρρήσεις τους.