Κατάρ, πρῶτες ἐξετάσεις

Τὶς πρῶτες ἐξετάσεις του, γιὰ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων ἀπ’ τὸ ἐξωτερικό, δίδει σήμερα ὁ πρωθυπουργὸς στὸ Κατάρ, συνοδευόμενος ἀπὸ τέσσερες ὑπουργοὺς καὶ δεκάδες ἐπιχειρηματιῶν· ἡ προϊστορία τῆς τριετίας καθάλου εὐνοϊκὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, λόγῳ τῶν παρεμβάσεων τῆς οἰκογενείας, ἀλλὰ αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἀποβεῖ ὑπὲρ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἐὰν ἔχει ἀποτελέσματα. Ἀναμένομεν, διότι ἀκολουθοῦν οἱ ἐπισκέψεις στὴ Μόσχα καὶ στὸ Πεκῖνο, μὲ τελευταία τὴν Οὐάσιγκτον, κατὰ τὴν σειρὰ ἐνδιαφέροντος γιὰ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα· ἡ προσέλκυσή τους θεωρεῖται ἡ δεύτερη ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση στὴν ἀτλαντικὴ προπαγάνδα, γιὰ χρεωκοπία τῆς χώρας κι ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη. Οἱ συνθῆκες ἔχουν ἀλλάξει, χάρις στὴν σκληρὴ προσπάθεια τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῆς κυβερνήσεώς του, μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων στὸ ἐσωτερικό. Τὸ κριτήριο ἑστιάζεται πάλι στὸ ἐξωτερικὸ καὶ τὸ κέρδος γιὰ ὅλους μας, ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας.