Λειτουργία συγκοινωνιῶν

ἐπαναλειτουργία τῶν συγκοινωνιῶν ὁλοκληρώνεται σήμερα, μὲ τὴν κυκλοφορία καὶ τῶν λεωφορείων, σύμφωνα μὲ ὅλες τὶς ἐνδείξεις· τρόλεϋ καὶ προαστιακὸς ξαναδούλεψαν χθές, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση τήρησε χαμηλοὺς τόνους, προσφέροντας τὴν εὐκαιρία τοῦ διαλόγου γιὰ πολλὰ προβλήματα. Ἀπομένουν οἱ ἀγρότες, ἀλλὰ δὲν φαίνονται μαζικὲς οἱ κινητοποιήσεις τους, ἐνῶ ὁ διάλογος μᾶλλον ἀποδίδει, παρὰ τὰ ἐκρηκτικὰ προβλήματά τους· ἡ καλλιέργεια συνθηκῶν συγκρούσεως τῆς κυβερνήσεως μὲ τοὺς ἀπεργοὺς λήγει ὑπὲρ τῆς πρώτης, ἐπειδὴ διαθέτει τὴν στήριξη, ἢ τουλάχιστον τὴν ἀνοχὴ τῆς κοινῆς γνώμης, τὸ ὁποῖο μετράει περισσότερο ἀπ’ ὅλα. Ὁ κόσμος προσφέρει κάποια ἄνεση χρόνου στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, ὡς συνέχεια τῶν ὑποσχέσεών του· τὶς προηγούμενες τὶς τήρησε, παρὰ τὶς δύσκολες καταστάσεις κατὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας. Ἑπομένως δικαιτοῦται τὴν παράταση, ὅταν μάλιστα ἐξασφάλισε 53 δις εὐρὼ ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἔναντι τῶν ἀναμενομένων 34. Παίζονται πολλὰ πλέον.