Ἐπανεκκίνηση, ὁμολογία λάθους πολιτικῆς

ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας θεωρεῖται δεδομένη ἀπ’ τοὺς ἀναλυτές, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν κεκρακτῶν τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς· ἀναζητοῦν προσχήματα στὶς ὑποσημειώσεις καὶ στὶς διασυνδέσεις τους στὸ Χρηματιστήριο· ἡ στασιμότης του τῶν τελευταίων ἡμερῶν ὀφείλεται στὶς παρεμβάσεις τους. Ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἦταν σαφὴς στὶς διαβεβαιώσεις του, ὅτι τελειώνουν τὰ δύσκολα τὸ 2013 κι ἀπ’ τὸ 2014 ἀρχίζει ἡ ἀνάκαμψη· οἱ ὁμολογίες τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ὅτι ἔκαναν λάθος στὴν πολιτική τους στὴν Ἑλλάδα ἔχουν χαρακτῆρα ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπίας. Ὅποιος ὁμολογεῖ τὸ λάθος του λογοδοτεῖ κι ὑφίσταται τὶς συνέπειες, ἑπομένως τὸ ΔΝΤ ἐπιστρέφει στοὺς Ἕλληνες τὰ χρήματα. Αὐτὴ εἶναι ἀπαίτηση τουλάχιστον τῶν μὴ κυβερνητικῶν συνομιλητῶν του, διότι ἄλλο εἶναι οἱ ἐπίσημοι. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι φληναφήματα.