Κατάρ, προώθηση ἐπενδύσεων

Ἡ προώθηση τῶν ἐπενδύσεων τοῦ πλουσίου ἐμιράτου στὴν Ἑλλάδα, κατὰ τὶς συνομιλίες τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἀποδίδει καρπούς· τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ ἑλληνικὰ ἀκίνητα, ὅπως ὁ Ἀστέρας τῆς Βουλιαγμένης, συζητήθηκαν καὶ ἐξειδικεύθηκαν ἀπ’ τοὺς ἁρμοδίους. Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ξένων στὴν Ἑλλάδα εἶναι τὸ πρῶτο μέλημα, μετὰ τὴν τριετία τῆς πλήρους ἀπαξιώσεώς μας· οἱ πρῶτες ἐξετάσεις ἀποδίδουν, διότι ἡ παρέμβαση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ θεωρεῖται ἐγγύηση, ὅταν ἔχει ἐπιτύχει τόσα τὸ ἑξάμηνο τῆς πρωθυπουργίας του. Ἡ τυχαία συνάντηση μὲ τὸν Τοῦρκο πρωθυπουργὸ θεωρεῖται ὡς πρώτη γνωριμία, ἐνῶ στὶς 5 Μαρτίου στὴν Ἄγκυρα θὰ συνεδριάσει τὸ Συμβούλιο Συνεργασίας τῶν δύο χωρῶν· τὸ αἴτημα γιὰ ἀπόσυρση τῆς τροπολογίας γιὰ τοὺς ἰμάμηδες ἦταν ἀναμενόμενη, ὅπως καὶ οἱ ἑλληνικὲς ἀπαιτήσεις γιὰ τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης καὶ τὶς περιουσίες τῶν Ἑλλήνων στὴν Πόλη. Προσγειωμένος ἐμφανίσθηκε ὁ Ταχὶπ Ἐρντογάν, σὲ σύγκριση μὲ παλαιότερες δηλώσεις του.