Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Οἱ σταθεροποιητικὲς τάσεις συνεχίσθηκαν στὶς ἀγορές, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς ἀνόδου στὴ Σαγκάη, γιὰ δεύτερη μέρα καὶ στὴ Μόσχα χθές, καθὼς δὲν διαφαίνονται προοπτικὲς γιὰ τὴν ἐξαγγελία τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς· τὸ εὐρὼ κινήθηκε στὰ ἴδια ἐπίπεδα, 1,3431 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε κάπως στὰ 121,500 γιέν, ὅπως ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1660,50, ἐνῶ παρέμεινε σταθερὸ τὸ πετρέλαιο, 113,42. Ἡ ἐξαγγελία ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς ἀπ’ τὸν Ἰάπωνα πρωθυπουργὸ δὲν εἶχε τὴν ἀναμενόμενη ἀπήχηση καὶ οἱ ἀγορὲς γιὲν αὐξήθηκαν, ἐνῶ ἀνέμεναν τὸ ἀντίθετο· ἐλπίδες στὴν πορεία τῆς οἰκονομίας ἐναποτίθενται μὲ τὴν διάθεση εἰρηνικῆς ἐπιλύσεως τῆς διαφορᾶς γιὰ τὰ διαμφισβητούμενα κι ἀπ’ τὴν Κίνα νησιά, ὁπότε εὐνοοῦνται οἱ οἰκονομικές τους συναλλαγές. Στὴν Εὐρώπη συνεχίσθηκε ἡ ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων στὰ ὁμόλογα τῶν νοτίων χωρῶν, καθὼς στὰ ἰταλικὰ ἔπεσε στὸ 1,80% γιὰ τὰ δεκαετῆ, μὲ τὴν ἄντληση τεσσάρων δις εὐρὼ ἀπ’ τὴν Ρώμη. Ἀλλάζει πλέον τὸ κλίμα.