Ἐντοπισμὸς τῶν ἐγκληματιῶν τῆς ΜΑΡΦΙΝ

Ἀστυνομία μετὰ ἀπὸ ἐξονυχιστικὲς ἔρευνες τριάκοντα καὶ μηνῶν ἐπέτυχε τὸν ἐντοπισμὸ δύο ἀπ’ τοὺς πρωτεργάτες τοῦ ἐμπρησμοῦ τῆς ΜΑΡΦΙΝ τὸν Μάϊο τοῦ 2010· αὔριο προσάγονται στὸν ἀνακριτὴ τὰ δύο πρόσωπα, ὅπου καὶ θὰ ἀπολογηθοῦν. Οἱ ἔρευνες ἦταν δύσκολες ὁπωσδήποτε, ἀλλὰ δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁλοκληρώθηκαν μὲ τὴν σημερινὴ κυβέρνηση· ἀξίζει ἔπαινος στοὺς ἀστυνομικούς, διότι ὁλοκλήρωσαν, ἔστω κι ἀργὰ τὴν ἔρευνα. Ἀντιθέτως τὸ πρόβλημα μὲ τοὺς τρομοκράτες προκαλεῖ· κρύβονται ὑποτίθεται κι ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς ἐπικοινωνίας μὲ τοὺς δικηγόρους τους, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀπειλῶν ἐναντίον ὅλων, μὲ τὴν χρησιμοποίηση τῆς διαδικτυακῆς πύλης τοῦ Πολυτεχνείου. Δὲν εἶναι ἄσχετα τὰ δύο γεγονότα, διότι τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα μεταξὺ τῶν δύο παρακρατικῶν μηχανισμῶν εἶναι γνωστὰ στὴ χώρα ἀπὸ τριακονταετίας.