Κατάρ, Κοινὸ Ταμεῖο ΜΜΕ

Ἡ συμφωνία γιὰ σύσταση Κοινοῦ Ταμείου τοῦ Κατὰρ καὶ τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ ἕνα δις εὐρὼ ἕκαστος, γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, εἶναι μᾶλλον ἡ πιὸ σημαντικὴ συμφωνία τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ πλούσιο ἐμιρᾶτο· ἀκολούθησαν καὶ ἄλλες γιὰ μεγάλες ἐπενδύσεις, ἀλλὰ μὲ μία διαφορά. Οἱ μικρομεσαῖες ἔχουν ὑψηλὸ πολλαπλασιαστή, δηλαδὴ γυρίζουν πολὺ γρήγορα τὰ χρήματά τους καὶ ἐπενεργοῦν στὴν ἀγορὰ πολλαπλάσιες φορὲς ἀπὸ ὅσα διατίθενται στὴν ἀρχή· ἡ σύλληψη εἶναι σωστὴ καὶ δείχνει ὅτι γνωρίζει ὁ πρωθυπουργὸς σὲ βάθος τὰ πραγματικὰ προβλήματα τῆς οἰκονομίας. Οἱ μικρομεσαῖοι δίδουν ἔμφαση στὶς πολλὲς δραστηριότητες, στὶς μικρὲς καὶ ζωογόνες, ἐνῶ οἱ μεγάλες ἔχουν, ἀπ’ τὴν φύση τους, χαμηλὴ κυκλοφορία τοῦ χρήματος.