Ἐπιστολὴ τῶν τρομοκρατῶν

Ἡ ἐπιστολὴ τῶν δύο τρομοκρατῶν στὴ δικαστήριο, μέσῳ τῶν δικηγόρων των, στὴ διεξαγόμενη δίκη, ἀποτελεῖ πρόκληση πρὸς τὴν ἔννομη πολιτεία καὶ πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαό· οἱ τροκοκράτες παραβίασαν τὴν ἄδεια τῆς φυλακῆς καὶ ζοῦν ἄνετα στὴ χώρα, μὲ τὴν κάλυψη τῶν φίλων τους καὶ τῶν νομικῶν τους συμβούλων, ἐνῶ διαθέτουν καὶ τὸ Idymedia τοῦ Πολυτεχνείου γιὰ τὴν προβολή τους. Εἶναι ἀπαράδεκτα αὐτὰ γιὰ τὴν δημοκρατική μας νομιμότητα καὶ κακῶς ἡ κυβέρνηση ἐπιτρέπει τὴν διατήρηση τῆς διαδικτυακῆς πύλης τοῦ Πολυτεχνείου ὡς ὄργανο στὴ διάθεση τῶν ὑπονομευτῶν τῆς δημοκρατίας καὶ τῶν θεσμῶν· ἤδη ἔχει ἐκκαθαρίσει κάποια ὀχυρὰ τῶν κουκουλοφόρων, ἀλλὰ φαίνεται διστακτικὴ ἀπέναντι σὲ ἄλλα στὸ Πανεπιστήμιο καὶ Πολυτεχνεῖο.