Ἐξάθρωση νέας γενιᾶς τῶν τροκροατῶν

Ἡ σύλληψη τῶν τεσσάρων τρομοκρατῶν, μετὰ τὶς ληστεῖες στὸν Βελβενδὸ τῆς Κοζάνης, θεωρεῖται μεγάλη ἐπιτυχία τῆς Ἀστυνομίας• ἐπέτυχε τὴν ταχύτατη καὶ ἀποτελεσματικὴ κινητοποίησή της σὲ ἀπόμακρη ἐπαρχία. Ὁ τρόπος δράσεως τῶν νεαρῶν καὶ ἡ προκλητική τους ἐπίθεση κατὰ τῶν ἀστυνομικῶν τὴν ὥρα τῆς συλλήψεως σημαίνουν πολλά• οἱ νεαροὶ πίστευαν ὅτι ἦταν ἀκατανίκητοι, ἢ μᾶλλον κάποια κάλυψη διέθεταν ἄνωθεν, διότι δὲν νοεῖται διαφορετικὰ ἡ ἀντίσταση κατὰ ἄριστα ἐκπαιδευμένων ἀστυνομικῶν. Ὁ κύκλος τῆς συγκαλύψεως ἔχει σπάσει, ὁπότε καὶ πέφτουν στὰ δίκτυα τῆς Ἀστυνομίας• φυσικὰ οἱ διακλαδώσεις τους εἶναι πολλές, ὅπως καὶ περισσότεροι οἱ μηχανισμοὶ συγκαλύψεως ἀπ’ τὴν πρώτη ἐμφάνιση τῆς τρομοκρατίας στὴ χώρα. Ἡ σύλληψη ὅσων διέφυγαν ἴσως προσφέρει νέα στοιχεῖα στὴν πλήρη ἐξάρθρωση τῆς ἐπιχωρίου τρομοκρατίας.