Συρία, ἐπιδρομὲς Ἰσραὴλ

Ἡ ἰσραηλινὴ ἀεροπορία βομβάρδισε κέντρο στρατιωτικῶν ἐρευνῶν στὴ Βόρεια Συρία, γεγονὸς προκαλέσαν τὴν αὐστηρότατη διαμαρτυρία τῆς Μόσχας• ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση δὲν ἀπάντησε στὴν διακοίνωση καὶ τηρεῖ τακτικὴ ἀπολύτου σιωπῆς, διότι δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν ὄξυνση τῶν σχέσεών της μὲ τὸ Κρεμλίνο. Πάντως στὸ ἔδαφος συνεχίζονται οἱ συγκρούσεις, ἐνῶ ἡ Δαμασκὸς δὲν ἔδωσε ἐξηγήσεις γιὰ τοὺς ὁμαδικοὺς τάφους• ἡ ἀποδοχὴ τοῦ διαλόγου ἀργεῖ. Στὴν Αἴγυπτο ἡ ἀντιπολίτευση ἀποδέχθηκε τὴν συμμετοχὴ σὲ διάλογο μὲ τὸν πρόεδρο, μετὰ τὴν ὑπόσχεσή του ὅτι θὰ σεβασθεῖ τοὺς νόμους καὶ θὰ ἐφαρμοσθεῖ στὴ χώρα τὸ κράτος δικαίου• στὴν πλατεῖα Ταχρίρ ἄλλοι τέσσερες ἔπεφταν νεκροὶ ἀπ’ τὶς συγκρούσεις τῆς Ἀστυνομίας μὲ τοὺς διαδηλωτές, ἀλλὰ ἠρεμοῦν κάπως τὰ πράγματα στὶς ἄλλες πόλεις, λόγῳ τοῦ στρατιωτικοῦ νόμου.