Ἀναμόρφωση Πανεπιστημίων

Ἡ ἀναμόρφωση τῆς πανεπιστημιακῆς παιδείας εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητη, καθὼς μετὰ τὸν «νόμο πλαίσιο» πρὸ τριακονταετίας τοῦ ΠΑΣΟΚ ὁδηγήθηκε σὲ πλήρη κατάπτωση καὶ ἀπόλυτη κυριαρχία τῶν κομμάτων σὲ αὐτά• οἱ προτάσεις τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας θετικὲς καὶ μὲ ἀρκετὴ ἀνταπόκριση, καθὼς οἱ ἀντιδράσεις εἶναι πολὺ λιγώτερες τῶν ἀναμενομένων. Οἱ περισσότεροι καθηγητὲς ἔχουν συνηθίσει στὴν ἰδιοτελῆ κατάχρηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων καὶ στὴν δουλοπρεπῆ ὑπακοὴ στοὺς κομματικούς τους καθοδηγητές, στοὺς ὁποίους ὀφείλουν τὶς θέσεις τους• οἱ ἐλαχιστοι καθηγητές, μὲ ἔργο καὶ παρουσία διεθνῶς εἶναι ἥρωες, καθὼς ἀγωνίζονται ἀπεναντι στὴ διαφθορὰ καὶ στὴν ἀσυδοσία τῶν συναδέλφων τους. Ἡ ἀναμόρφωση ἔχει ἕναν σκοπό, τὴν ἀποδέσμευση τῶν δημιουργικῶν δυνάμεων τῶν Πανεπιστημίων μας στὴν ψηφιακὴ ἐποχή.