Συνομιλίες πυρηνικῶν Ἰρὰν

Οἱ συνομιλίες γιὰ τὰ πυρηνικὰ τοῦ Ἰρὰν ἀρχίζουν στὸ τέλος τοῦ μηνός, μετὰ τὴν δήλωση τοῦ Τζὸ Μπάϊντεν, στὴν διάσκεψη γιὰ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν εἰρήνη τοῦ Μονάχου, ὅτι ἡ Οὐάσιγκτον εἶναι ἕτοιμη γιὰ συνομιλίες μὲ τὴν Τεχεράνη• τὴν εἴδηση ἐπιβεβαίωσε ὁ συμμετέχων στὴ διάσκεψη Ἰρανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν. Οἱ συνομιλίες θὰ γίνουν μεταξὺ τῆς ἰρανικῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν ἕξι κρατῶν, τῶν πέντε μονίμων μελῶν τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας καὶ τῆς Γερμανίας• ὁ Ρῶσος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν χαρακτήρισε σημαντικὸ γεγονὸς τὴν ἐπανάληψη τῶν συνομιλιῶν, μετὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Ἀμερικανὸ ἀντιπρόεδρο, κατὰ τὴν ὁποία συζητήθηκαν καὶ οἱ διμερεῖς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν. Ὁ διάλογος σημαίνει ὅτι παύει ἡ πλήρης ἀπομόνωση τῆς Τεχεράνης καὶ καλλιεργεῖται κλίμα ἀνοχῆς στὴν εὐαίσθητη Μέση Ἀνατολή• ἔτσι καὶ ἡ διακηρυγμένη προετοιμασία τοῦ Ἰσραήλ, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τοῦ πυρηνικοῦ προγράμματος τοῦ Ἰράν, δὲν ἔχει οὐσιαστικὸ ἀντικείμενο.