Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ πτωτικὲς στὴ Δύση καὶ ἀνοδικὲς στὴ Σαγκάη, Τόκυο καὶ Μόσχα• ὅλα ὑποχώρησαν ἐλαφρά, εὐρώ, 1,3571 δολλάρια καὶ 125,9060 γιέν, χρυσός, 1664,25 καὶ πετρέλαιο, 115,97. Οἱ δηλώσεις τοῦ Γάλλου ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ὅτι τὸ εὐρὼ εἶναι ἀνατιμημένο προκάλεσαν τὴν ἀντίδραση τῶν ἀγορῶν, μὲ πωλήσεις τῶν ἐπενδυτῶν, ἐνῶ καὶ ἡ ἀνακοίνωση αὐστηρᾶς τραπεζικῆς νομοθεσίας ἀπ’ τὸν Βρεταννὸ ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν ἐπιδείνωσε τὸ κλίμα• τὸ Λονδίνο, παρὰ τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις τοῦ Σίτυ, ὑπέβαλε πρὸς ψήφιση νομοσχέδιο γιὰ τὸν διαχωρισμὸ τῶν τραπεζῶν, σὲ ἐμπορικὲς καὶ ἐπενδυτικές, ἐὰν παραβιάζουν τοὺς κανονισμούς, ὅπως ἔγινε μὲ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων καὶ τὶς ἀπάτες τοῦ libor. Ἡ ἀγγλικὴ κυβέρνηση ὑποχωρεῖ στὶς πιέσεις τῆς κοινῆς γνώμης καὶ τῶν βουλευτῶν, ὅπως ἔκανε καὶ μὲ τὴν ὑπόσχεση γιὰ διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος γιὰ τὴν παραμονὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Οἱ ὥριμοι ὅμως παρατηρητὲς ἀνησυχοῦν σφόδρα πλέον.