Τουρκία καὶ τρομοκρατία

Ἡ τρομοκρατικὴ ἐπίθεση κατὰ τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας στὴν Ἄγκυρα, μὲ νεκροὺς καὶ τραυματίες, δείχνει ὅτι ἡ ἀναταραχὴ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας συνεχίζεται• μιὰ ἀριστερὴ ὀργάνωση ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη, ἀλλὰ οἱ ἀρχὲς δὲν ἀποκλείουν καὶ τὴν περίπτωση τῆς φάρσας. Ἡ Τουρκία ἀντιμετωπίζει τὴν ἔκρηξη τοῦ κουρδικοῦ πληθυσμοῦ, χωρὶς ἐνδείξεις ὑποχωρήσεως παρὰ τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὸν φυλακισμένο ἡγέτη του, καὶ τὸ πρόβλημα μὲ τὴν Συρία, ὅπου ἐμφανίζεται ὡς ὁ κύριος ὑποστηρικτὴς τῆς ἀντιπολιτεύσεως• ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ ἐσωτερικὴ μετανάστευση στὶς μεγάλες πόλεις, μὲ πρώτη τὴν Κωνσταντινούπολη τῶν δεκαεπτὰ ἑκατομμυρίων κατοίκων, ἔχει διογκώσει στὶς παραγκουπόλεις τοὺς Κούρδους καὶ ἄλλους ἐξαθλιωμένους Τούρκους, δίπλα δίπλα μὲ τοὺς ξένους μετανάστες. Ὅλοι αὐτοὶ θεωροῦνται πυριτιδαποθήκη στὴν τουρκικὴ κοινωνία, μὲ τὴν διεύρυνση τῶν κοινωνικῶν ἀντιθέσεων στὸ ἐσωτερικό της.