Ἐπιστράτευση ναυτεργατῶν

Ἡ ἐπιστράτευση, ὡς δεύτερο μέτρο κατὰ τῶν ναυτεργατῶν τώρα, κρίνει σήμερα τὴν ἀπεργία τους, ἐνῶ συνεχίζεται ἡ παραμονὴ τῶν ἀγροτῶν στὰ μπλόκα, ἀλλὰ χωρὶς προβλήματα στὶς συγκοινωνίες• οἱ ναυτεργάτες λύουν ὁπωσδήποτε τὴν ἀπεργία τους, μόλις ἀρχίσει ἡ καταβολὴ ρευστότητος στὶς ναυτιλιακὲς ἑταιρεῖες καὶ ἡ πληρωμὴ τῶν δεδουλευμένων τους. Οἱ παρεμβάσεις τοῦ ΚΚΕ δὲν φαίνεται ἔχειν ἀπήχηση, οὔτε καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ φυσικά• ὁ Ναπολεοντίσκος ὑπέστη σκληρὴ κριτικὴ στὴν Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα, διότι εἶχε ὑψώσει πολὺ τοὺς ἀντιπολιτευτικοὺς τόνους καὶ τὴν ἀριστερὴ συνθηματολογία, χωρὶς ἀνταπόκριση στὸν κόσμο, ὅπως αὐτὸ φάνηκε κι ἀπ’ τὴν παγερὴ ὑποδοχή του ἀπ΄ τοὺς ἀγρότες. Ἡ κοινὴ γνώμη δὲν εὐνοεῖ τὶς ἀπεργιακὲς κινητοποιήσεις, ἔστω κι ἂν θεωρεῖ δικαιολογημένα τὰ αἰτήματα τῶν διαφόρων τάξεων, διότι γνωρίζει ὅτι, «ὅλοι βράζουμε στὸ ἴδιο καζάνι» καὶ ἐπειδὴ δὲν ἔχει παρουσιάσει ἐναλλακτικὴ πρόταση κανεὶς ἀντιπολιτευόμενος. Στὴν ἐξύμνηση τῶν Ἀμερικανῶν ἐξαντλοῦνται ὅλοι τους.