Ἔμφαση στὶς μικρομεσαῖες

Ἡ ἔμφαση στὴν προώθηση τῶν μικρομεσαίων, ὡς ἐφαλτηρίου γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν προγραμμάτων ΕΣΠΑ καὶ τοῦ κοινοῦ Ταμείου μὲ τὸ Κατάρ, θεωροῦνται ἀμέσου προτεραιότητος• οἱ ὅροι γιὰ τὴν ἄντληση κονδυλίων ἔχουν ἀνακοινωθεῖ ἀπ’ τὰ ἐπιμελητήρια, ὁπότε ἀρχίζει ἡ ὑποβολὴ τῶν δικαιολογητικῶν γιὰ τὴν χρηματοδότησή τους. Ἡ πολεμικὴ τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων καὶ τῆς διαπλοκῆς ἐναντίον τῆς χώρας φαίνεται ὅτι ἐξαντλεῖ τὸ ὁπλοστάσιό της, ὅπως φάνηκε κι ἀπ’ τὴν ἄνοδο τοῦ Χρηματιστηρίου, παρὰ τὶς ἀπαισιόδοξες προβλέψεις τῆς καταστροφολογίας• ἡ συνεχιζόμενη ἐξόφληση τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου πρὸς τοὺς ἰδιῶτες θεωροῦνται ὡς συμπληρωματικὸ ἐφαλτήριο, διότι φέρουν ὅλες τους ὑψηλὸ πολλαπλασιαστή. Ἡ ἀπόδοσή τους θὰ ὁδηγήσει στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, πιστεύουν στὴν κυβέρνηση, διότι εἶναι εὔκολα τὰ προβλήματά της καὶ διαθέτει πολλοὺς δυναμικοὺς κλάδους, ὅπως ψηφιακὴ τεχνολογία, τουρισμός, πολλὰ ἀγροτικὰ προϊόντα καὶ βιοτεχνίες μὲ ἐπιτυχημένα ἐξαγώγιμα προϊόντα.