Ἐπίσκεψη Φρανσουὰ Ὁλλὰντ

Ὁ Γάλλος πρόεδρος θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἀθήνα σὲ δεκαπένε μέρες, ἐκφράζων τὴν συμπαράστασή του στὶς προσπάθειες τῶν Ἑλλήνων γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση• στὸ Παρίσι οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν συμφώνησαν τὶς λεπτομέρειες τῆς ἐπισκέψεως, ἀλλὰ καὶ συζήτησαν τὶς προοπτικὲς τῆς διμεροῦς συνεργασίας σὲ ὅλα τὰ θέματα. Οἱ δύο χῶρες ἔχουν τὴν ἴδια θέση σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ εὐρωπαϊκὰ ζητήματα, ἐνῶ ἡ Ἑλλὰς στηρίζει τὴν ἐκστρατεία τῆς Γαλλίας στὸ Μαλὶ γιὰ τὴν ἀπαλλαγή του ἀπ’ τοὺς Ἰσλαμιστὲς ἀντάρτες• τὸ πρόβλημα τῆς ΑΟΖ καὶ τῆς ἀξιοποιήσεως τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων μας ἐνδιαφέρει τὴν Γαλλία, καθὼς ἤδη ἡ TOTAL ἔχει ὑποβάλει προτάσεις γιὰ συμμετοχὴ στὴν ἀξιοποίηση τῶν κυπριακῶν ἀποθεμάτων ἀερίου καὶ πετρελαίων.