Ἐκτόνωση ἀγροτικῆς ὀργῆς

Οἱ ἀγροτικὲς κινητοποιήσεις ὁδηγοῦνται σὲ ἐκτόνωση μετὰ τὴν ἱκανοποίηση πολλῶν ἐκ τῶν αἰτημάτων τους ἀπ’ τοὺς τρεῖς ἀρχηγούς• στὴ συνάντησή τους ἐπιβεβαιώθηκε ἡ κυβερνητικὴ συνοχὴ καὶ ὁ πρωθυπουργὸς πηγαίνει στὸ Εὐρωσυμβούλιο ἀρκετὰ ἐνισχυμένος γιὰ τὴν διεκδίκηση κάποιων παροχῶν στὸν προϋπολογισμὸ 2014-2020, παρὰ τὴν διαφωνία Βρεταννίας καὶ ἄλλων ἑταίρων. Ἡ ἀναβολὴ τῶν ἀποφάσεων γιὰ τὸν φόρο ἀκινήτων προσφέρει ἀνάσα στὴν κυβέρνηση, γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων στὸ ἐνδιάμεσο διάστημα• στὸ ἐσωτερικὸ τὰ προβλήματα ἀμβλύνονται, ἀλλὰ οἱ ἀνακρίσεις τῆς Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν λίστα Λαγκὰρντ ἔχουν νέες ἀποκαλύψεις. Τὸ ἀρχικὸ CD μᾶλλον ἀλλοιώθηκε κατὰ τὴν περίοδο τοῦ πρώτου ὑπουργοῦ• ἐὰν αὐτὰ ἐπιβεβαιωθοῦν, τότε οἱ εὐθύνες του καὶ τοῦ προέδρου του ἀποδεικνύονται καὶ τὸ κατηγορητήριο διατυπώνεται διαφορετικά• ἡ κυβέρνηση δὲν φαίνεται νὰ ἐνοχλεῖται, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐνισχύεται ἡ συνοχή της. Ὁ πρώην πρωθυπουργὸς λογοδοτεῖ πλέον.