Ἐπιτυχία ἐπιστρατεύσεως

Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἐπιστρατεύσεως καὶ στοὺς ναυτεργάτες ἀντανακλᾶ στὸν πρωθυπουργό, διότι διέβλεψε τὶς ἀπαιτήσεις τῆς κοινῆς γνώμης ἀπέναντι στοὺς προνομιούχους τῆς χώρας• οἱ ναυτικοὶ πλήρωσαν τὶς συνέπειες τῆς ἀπολύτου ἐξαρτήσεως τῆς ΠΝΟ ἀπ’ τὸ ΚΚΕ καὶ τοῦ ἀνταγωνισμοῦ τοῦ τελευταίου μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Τὰ προβλήματα εἶναι γενικά, ὅπως τὸ ἔδειξε ἡ δωρεὰν διανομὴ λαχανικῶν ἀπὸ ἀγρότες στὴν πλατεῖα Βάθης• ἑπομένως ἡ ὅποια ἀκραία διεκδίκηση, στὰ πλαίσια τῶν γνωστῶν συνδικαλιστικῶν ὀργανώσεων, δὲν βρίσκει ἀνταπόκριση στὸν κόσμο. Οἱ ἀγρότες ἐμφανίζονται πιὸ προσεκτικοὶ κι ἀποφεύγουν τὶς προκλήσεις, διότι ἡ κοινὴ γνώμη εἶναι τὸ κριτήριο• οἱ προοπτικὲς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας διαγράφονται αἰσιόδοξες πλέον καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς προσφέρει τὴν ἀπαραίτητη ἄνεση χρόνου στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὅπως δείχνουν ἐμφανῶς τὰ πράγματα. Ἡ πολιτικὴ ἀναμέτρηση κρίνεται ἀκριβῶς στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας• τὰ πρῶτα δείγματα παρουσιάζονται στὴν ἀγορά, μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου.