Κατάσχεση τῶν ὑπολογιστῶν

Οἱ οἰκονομικοὶ εἰσαγγελεῖς προέβησαν στὴν κατάσχεση τῶν ὑπολογιστῶν τῶν γραφείων τοῦ πρώην τσάρου τῆς οἰκονομίας, γιὰ τὴν ἐξέτασή τους, ὡς πρὸς τὴν ἀντιγραφὴ τῆς λίστας Λαγκάρντ• ὁ τεχνικός του σύμβουλος ἔπεσε σὲ πολλὲς ἀντιφάσεις ἐξεταζόμενος στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπή, ὡς πρὸς τὴν μορφὴ τοῦ ἀρχικοῦ CD, μὲ τὶς φράσεις, «δὲν θυμᾶμαι», στὴν δεύτερη ἐξέτασή του, ἐνῶ διαπιστώθηκε ὅτι δὲν ξέρει καὶ γαλλικά, δηλαδὴ τὴν γλῶσσα τοῦ CD. Στὴν ἀρχὴ οἱ ὑπάλληλοι τοῦ πρώην τσάρου ἔλεγαν ὅτι χάθηκαν οἱ ὑπολογιστές, ἀλλὰ βρέθηκαν• ἡ παρέμβαση βουλευτῶν μὲ γνώση τῆς τεχνολογίας ὁδήγησε στὶς ἀποκαλύψεις. Δηλαδή, ὁ πρώην ὑπουργὸς δὲν εἶπε ποτὲ τὴν ἀλήθεια! Πῆρε φεύγοντας καὶ τὸ ἀπόρρητο Πρωτόκολλο μαζί του.