Ἐκκρεμὲς μέτωπο ἀπεργιῶν

Τὸ μέτωπο τῶν ἀπεργιῶν παραμένει ἐκκρεμές, ἂν καὶ ἀνοικτὸ εἶναι ἐκεῖνο τῶν ἀγροτῶν καὶ περισσότερο στὸν κόμβο τῆς Νίκαιας Λαρίσης• οἱ παραχωρήσεις ὁπωσδήποτε εἶναι περιορισμένες, ἀλλὰ οἱ ἀγροτὲς εἶναι ἡ μόνη τάξη μὲ κάποιες παροχές, ὅταν ὅλοι οἱ ἄλλοι κλάδοι δὲν πῆραν τίποτε. Στὴν πράξη ἡ ἀναμέτρηση γίνεται μεταξὺ τῆς κοινῆς γνώμης καὶ τοῦ ΚΚΕ, τὸ ὁποῖο ἐλέγχει τοὺς Θεσσαλοὺς ἀγρότες• ὁ Περισσός, μετὰ τὴν πανωλεθρία του μὲ τοὺς ναυτεργάτες, ἐπιδιώκει κάποια νίκη ἀπέναντι στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐλάχιστη ἐπιρροὴ στοὺς ἀγροτές, καθὼς τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ τοῦ ἀγροτικοῦ κόσμου δὲν μετατοπίσθηκε πρὸς αὐτὸν καὶ παραμένει στὴν ἀρχικὴ κοιτίδα του. Τὴν Δευτέρα θὰ φανεῖ ἡ κατεύθυνση τῶν ἀγροτικῶν κινητοποιήσεων, ἐνῶ οἱ ἐξαγγελθεῖσες ἀπεργίες τῶν συντεχνιῶν μᾶλλον θὰ ἔχουν τὴν τύχη τῶν προηγουμένων. Ἡ ρύθμιση τοῦ προϋπολογισμοῦ στὶς Βρυξέλλες μπορεῖ νὰ ἀποβεῖ παράγων, ἐὰν αὐξηθοῦν τὰ κονδύλιά μας.