Κύπρος, ἔρευνες TOTAL

Ἡ γαλλικὴ ἑταιρεία πετρελαίου TOTAL ὑπέγραψε συμφωνία μὲ τὴν Κύπρο, γιὰ τὴν διεξαγωγὴ ἐρευνῶν πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου στὰ οἰκόπεδα, 10 καὶ 11• οἱ Γάλλοι πιστεύουν ὅτι ὑπάρχουν ἀποθέματα στὰ οἰκόπεδα αὐτά, ὅπως στὸ διπλανό τους 12 καὶ ὅτι συντόμως θὰ ἔχουν ἀποτελέσματα. Μὲ τὴν ὑπογραφὴ κατέθεσαν καὶ 24 ἑκατομμύρια εὐρὼ ὡς δῶρο γιὰ τὴν παραχώρηση• ἡ Κύπρος προχωρεῖ πολὺ προσεκτικὰ στὴν ἀξιοποίηση τῶν ὑποθαλασσίων ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων της. Ἡ ἀνάθεση σὲ γαλλικὴ ἑταιρεία τῶν εὐρενῶν καὶ τῆς ἀξιοποιήσεώς τους σημαίνει ὅτι, ἐὰν ἀντιδράσει ἡ Τουρκία, τότε θὰ ἔχει ἀπέναντί της τὴν Γαλλία καὶ τὴν Εὐρωζώνη, ἡ ὁποία θεωρεῖ ὡς δικά της τὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα τῆς μεγαλονήσου• οἱ ἔρευνες καὶ στὴν ἑλληνικὴ ΑΟΖ προσθέτουν τὰ ἑλληνικὰ ἀποθέματα ὑδρογονανθράκων.