Τυνησία, ἀπειλὴ ἐκρήξεως

Ἡ Τυνησία ἀπειλεῖται μὲ ἔκρηξη, καθὼς κλιμακώνονται οἱ διαδηλώσεις, μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ μὴ Ἰσλαμιστοῦ ἡγέτου Σοκτρὶ Μπελαΐντ• ἡ κυβέρνηση παραιτήθηκε γιὰ τὸν σχηματισμὸ ἄλλης, μὲ εὐρύτερη ἀποδοχὴ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς καταστάσεως. Στὶς συγκρούσεις ἕνας ἀστυνομικὸς ἔχασε τὴν ζωή του καὶ ἡ κατάσταση παραμένει ἔκρυθμη• οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι οἱ δολοφόνοι τοῦ δημοφιλοῦς πολιτικοῦ εἶναι ἀκραῖοι Ἰσλαμιστὲς κι ἴσως μέλη τῆς Ἂλ Κάϊντα• οἱ φόβοι γιὰ τὴν διείσδυσή τους στὴν περιοχὴ τῆς Μάγκρεμπ ἐπιτείνονται, μετὰ τὴν κατοχὴ ἐπὶ δεκάμηνο περίπου τοῦ Βορείου Μαλὶ ἀπ’ τοὺς Ἰσλαμιστὲς Τουαρὲνγκ καὶ τὴν τρομοκρατικὴ ἐπίθεση σὲ ἐγκαταστάσεις φυσικοῦ ἀερίου στὴν Ἀλγερία. Στὴν Τυνησία ἔγινε ἡ πρώτη ἐπανάσταση πρὸ διετίας ποὺ ὁδήγησε στὴν ἀνατροπὴ τοῦ δικτάτορος, σοσιαλιστοῦ στὰ χαρτιά, σχετικὰ εὔκολα.