Κακοκαιρία στὴν Ἀμερικὴ

Ἡ πρωτοφανὴς στὴν ἱστορία της κακοκαιρία τῶν βορειοανατολικῶν πολιτειῶν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν προκάλεσε ἑπτὰ νεκρούς, διακοπὴ τῆς ἠλεκτροδοτήσεως σὲ ἑπτακόσιες χιλιάδες οἰκοκυριὰ καὶ τῶν περισσοτέρων πτήσεων• Νέα Ὑόρκη, Κοννέκτικατ, Ρὸντ Ἄϊλαντ, Μασσαχουσσέτη καὶ Μέην ἔχουν ὑποστεῖ τὶς περισσότερες καταστροφές. Τὸ χιόνι ἔφθασε σὲ πολλὲς περιοχὲς τοὺς ἐνενῆντα πόντους καὶ οἱ κυβερνῆτες ἐκήρυξαν τὶς πολιτεῖες σὲ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης, μὲ ἔκκληρη πρὸς τοὺς κατοίκους νὰ ἀποφεύγουν τὶς μετακινήσεις τους, ἐκτὸς ἀπ’ τὶς ἄκρως ἀπαραίτητες• οἱ οἰκονομικὲς ζημίες εἶναι ἀνυπολόγιστες, ἀλλὰ ἀπὸ σήμερα ἀναμένεται νὰ ἐπανέλθει ἡ ζωὴ στοὺς κανονικούς της ρυθμούς. Εἶναι ἡ δεύτερη φορὰ μέσα σὲ λίγους μῆνες ποὺ πλήττεται ἡ περιοχὴ ἀπὸ μεγάλες θεομηνίες, ὅταν εἶχε πληγεῖ ἀπ’ τὸν κυκλῶνα Σάντυ, τὸν χειρότερο στὴν ἱστορία της• οἱ σοβαρὲς ζημίες ἀπ’ τὸν κυκλῶνα εἶχαν ἀκόμη ἀποκατασταθεῖ καὶ ξέσπασε στὴν ἴδια περιοχὴ ἡ τωρινὴ κακοκαιρία. Νέα δοκιμασία αὐτή.