Ἑορτασμοί, Κίνας, Ἰνδιῶν

Τὶς μεγάλες ἑορτές τους γιόρτασαν οἱ πολυπληθέστερες χῶρες τῆς ὑφηλίου καὶ οἱ μεγαλύτερες τῆς Ἀσίας• ἀποδεικνύουν ἀμφότερες ὅτι σέβονται καὶ τιμοῦν τὶς θρησκευτικὲς καὶ πολιτικές τους παραδόσεις. Στὴν Κίνα γιορτάσθηκε ἡ βουδιστικὴ Πρωτοχρονιά, μὲ τὴν νέα σελήνη τοῦ Φεβουαρίου καὶ ἐκτιμᾶται ὅτι διακόσια ἑκατομμύρια Κινέζοι μετακινήθηκαν γιὰ νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὶς οἰκογένειές τους, ὅπως τὸ ἐπιβάλλει ἡ παράδοση• σὲ ὅλες τὶς πόλεις, ἀπ’ τὸ Πεκῖνο μέχρι τὴν μικρότερη, ἔχουν ὀργανωθεῖ εἰδικὲς ἐκδηλώσεις κι ἔχουν φωταγωγηθεῖ καὶ στολισθεῖ τὰ κέντρα τους. Ἡ ἡγεσία τῆς χώρας, μὲ πρῶτον τὸν Ξὶ Τζίπινγκ, συμμετεῖχαν σὲ διάφορες ἐκδηλώσεις• οἱ πολικὲς θερμοκρασίες δὲν ἐμπόδισαν τοὺς Κινέζους στοὺς ἑορτασμούς, ἐνῶ φαίνεται ὅτι ἔχουν ξεχάσει ἐντελῶς τὴν κομμουνιστικὴ περίοδο τῆς ἱστορίας τους. Στὶς Ἰνδίες ὑπολογίζεται ὅτι ἑκατὸ ἑκατομμύρια μεταβαίνουν στὸν ποταμὸ Γάγγη, γιὰ νὰ βαπτισθοῦν καὶ νὰ ἐξαγνισθοῦν ἀπ’ τὶς ἁμαρτίες τους• ἀμέτρητα πλήθη συρρέουν.