Πρῶτες ἐξετάσεις Κύπρου στὴν Εὐρωζώνη

Οἱ χθεσινὲς πρῶτες ἐξετάσεις τῆς Κύπρου στὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης ἦταν ἐπιτυχεῖς• τὸ πρόγραμμά της κρίθηκε ἱκανοποιητικό, ἄν καὶ ἡ τελικὴ ἀπόφαση θὰ ληφθεῖ τὸν ἄλλο μῆνα καὶ μετὰ τὶς προεδρικὲς ἐκλογές. Τὸ καλὸ χαρτὶ τῆς μεγαλονήσου εἶναι τὰ ὑποθαλάσσια ἀποθέματα ὑδρογονανθράκων, τὰ ὁποῖα ἡ Εὐρωζώνη τὰ θεωρεῖ δικά της• χθὲς ὑπέγραψε συμφωνία μὲ τὴν ἰσραηλινὴ ἑταιρεία γιὰ τὴν ἀπόκτηση 30% τῶν δικαιωμάτων στὸ οἰκόπεδο 12, ἐνῶ τὴν περασμένη ἑβδομάδα ὑπεγράφη ἡ συμφωνία γιὰ τὴν παραχώρηση στὴν γαλλικὴ TOTAL τῶν δικαιωμάτων ἐρευνῶν στὰ οἰκόπεδα 10 καὶ 11. Ἡ προῖκα τῆς Λευκωσίας εἶναι πολὺ μεγάλη, ὁπότε καὶ οἱ ρυθμίσεις τοῦ Μνημονίου καλύτερες• μετράει πάρα πολὺ ἡ ἑλληνικὴ ἐμπειρία. Δὲν ἔχουν σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση αὐτοί.