Ἔλλειμμα, βρώμικος πόλεμος

Ὁ βρώμικος πόλεμος κατὰ τῆς οἰκονομίας ἀποτελεῖ τὸ βαρὺ πυροβολικὸ τῆς διαπλοκῆς γιὰ τὴν παρεμπόδιση τῆς ἐπανεκκινήσεως καὶ τῆς ἐγκαίρου ἀνακάμψεώς της• δύο εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ παραδείγματα: πρῶτο, ἡ μείωση τῶν δημοσίων ἐσόδων τὸν Ἰανουάριο, ἡ ὁποία προβλήθηκε κατὰ κόρο ὡς προηγούμενο γιὰ νέα μέτρα, κατὰ τὴν ἐπιθεώρηση τῆς τρόϊκας, ἀλλὰ ἡ ἐπιτυχία πρωτογενοῦς πλεονάσματος 400 ἑκατομμυρίων εὐρώ, γιὰ πρώτη φορὰ πέρασε στὶς ὑποσημειώσεις• δεύτερο, ἡ συστηματικὴ ὑπονόμευση τῆς εἰσροῆς κεφαλαίων στὸ Χρηματιστήριο, μὲ τὴν διασπορὰ ψευδῶν εἰδήσεων, ὅτι δὲν ἦταν μεγάλη ἐπιτυχία ἡ ἔγκριση 18,3 δις εὐρὼ γιὰ τὴν χώρα καὶ ἄλλα παρόμοια, ὅλα μὲ σκοπὸ τὴν ἐξυπηρέτηση κάποιων ὑπογείων συμφερόντων. Ἡ καταπολέμησή τους δὲν εἶναι εὔκολη, διότι σχετίζεται μὲ τὴν φύση τῆς διαπλοκῆς, ὅπως τὰ ἀτλαντικὰ δημοσιεύματα γιὰ δέσμευση τῶν κυπριακῶν τραπεζικῶν καταθέσεων• διαψεύδονται, ἀλλὰ κάνουν τὴν ζημία τους, ὅπως κατὰ τὶς διαπραγματεύσεις τῆς Ἑλλάδος.