Διαστημικὴ τεχνολογία μας

Ὁ Σύνδεσμος Ἑλληνικῶν Ἑταιρειῶν Διαστημικῆς Τεχνολογίας (ΕΒΙΔΙΤΕ) ἔχει συσταθεῖ καὶ ἁπλώνει τὴν δράση του στὸ ἐξωτερικό• μὲ τὴν ὀνομασία Corallia θεωρεῖται διεθνῶς ὡς ἀνταγωνιστικὸς κλάδος στὴν παραγωγὴ λογισμικοῦ γιὰ τὴν διαστημικὴ τεχνολογία, καθὼς τὸν προτιμάει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ Διαστήματος, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλες. Στὸ σύνδεσμο συμμμετέχουν τὰ Πανεσπιστήμια μὲ τὶς ἀντίστοιχες σχολές τους, ὅπως Πατρῶν, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Πολυτεχνείου, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Ἀεροπορικὴ Βιομηχανία (ΕΑΒ)• στόχος του εἶναι ἡ ἐκτόξευση ἑλληνικοῦ δορυφόρου μέχρι τὸ 2020, γιὰ τὴν ὁποία ἐργάζονται ἤδη ἀπὸ τώρα. Πρόκειται γιὰ τὸν δεύτερο δυναμικὸ κλάδο ψηφιακῆς τεχνολογίας, μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνο τῆς παραγωγῆς λογισμικοῦ γιὰ τὴν κινητὴ τηλεφωνία. Διαπρέπουν οἱ νεαροί μας ἀθόρυβα ἀλλὰ ἀποτελεσματικά.