Πλήρης ἄνεση προβολῆς τῆς τρομοκρατίας

Ἡ ἀνάρτηση στὴν διαδικτυακὴ πύλη τοῦ Πολυτεχνείου τῆς ἀνακοινώσεως τῶν τεσσάρων τρομοκρατῶν ἀποκαλύπτει τὶς διασυνδέσεις στὰ ὑπόγεια κυκλώματα τῆς χώρας• στὸ Πολυτεχνεῖο εἶχαν βρεθεῖ θαμμένα ὅπλα τῶν τρομοκρατῶν, ἐκεῖ ἔβρισκαν καταφύγιο μετὰ ἀπὸ κάθε ἐπίθεσή τους… Οἱ ἀρχὲς διερευνοῦν τὰ κυκλώματα αὐτά; Καὶ τί βρίσκουν; Τὸ δεύτερο εἶναι ἡ ἄνεση τῶν φυλακισμένων νὰ γράφουν καὶ νὰ διοχετεύουν στὰ δίκτυα τῶν κειμένων τους, ἐκτὸς κι ἂν κάποιοι ἄλλοι δουλεύουν γι’ αὐτούς… Οἱ νεαροὶ ὁμολογοῦν τὰ πάντα καὶ τὶς διαθέσεις τους γιὰ ἐκτελέσεις, ἀλλὰ δὲν ἀναφέρουν ρητὰ γιὰ βασανιστήρια, μετὰ τὴν σύλληψή τους, στὴν Ἀστυνομία• ἡ ἀντιπολίτευση καὶ τὰ φερέφωνά της, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, δὲν σχολιάζουν τὸ γεγονός. Μὲ ποιὰ στοιχεῖα ἔκαναν τὶς καταγγελίες τους προηγουμένως;