Μαλί, Ἰσλαμιστὲς παρόντες

Οἱ Ἰσλαμιστὲς ἀντάρτες τοῦ Μαλὶ ἐπιτέθηκαν στὴν στρατιωτικὴ διοίκηση τῆς βορείου ἐπαρχίας Γκάο καὶ κατέλαβαν τὰ γραφεῖα της• ἡ ἀνακατάληψη ἔγινε μετὰ ἀπὸ ὀργανωμένη ἐπίθεση τῶν κυβερνητικῶν δυνάμεων, μὲ τὴν βοήθεια γαλλικῶν μαχητικῶν καὶ ἑλικοπτέρων. Ἡ ἐπίθεση εἶχε σκοπὸ τὴν προβολὴ τῶν ἐρεισμάτων τῶν Ἰσλαμιστῶν στὶς βόρειες πόλεις καὶ ἀπέδειξε ὅτι δὲν τελείωσε ὁ πόλεμος, μὲ τὴν ἐκδίωξή τους ἀπ’ τὰ ἱερά τους• μετὰ τὴν ἀνακατάληψη τῆς διοικήσεως ἀκολούθησε ἐπίθεση αὐτοκτονίας, ἐνῶ οἱ κυβερνητικοὶ στρατιῶτες ἦταν κοντά. Τὰ γεγονότα ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ Ἰσλαμιστὲς ἀντάρτες διατηροῦν ἀρκετὲς προσβάσεις τους στὸν πληθυσμὸ Τουαρένγκ τῶν βορείων ἐπαρχιῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι φανατικοὶ μουσουλμάνοι καὶ σκληροὶ στρατιῶτες• ἤδη τὸ Παρίσι ἐπανεξετάζει τὰ σχέδια του γιὰ τὴν περιοχή, μὲ παραμονὴ τῶν δυνάμεων του.