Προώθηση ἰδιωτικοποιήσεων

Ἡ προώθηση τῶν ἰδιωτικοποιήσεων γίνεται μὲ ἐντατικοὺς ρυθμοὺς καὶ μὲ βολιδοσκοπήσεις τῶν ἀντιδράσεων, στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό, ὅπως μὲ τὶς ΔΕΠΑ καὶ ΔΕΣΦΑ• ἡ ρωσικὴ Sintez ὑπέβαλε τὴν καλύτερη προσφορά, 1,9 δις εὐρώ, ὅπως δημοσιοποιήθηκε πλέον, ὁπότε εἶναι δύσκολη ἡ ὑποχώρηση τῆς κυβερνήσεως στὶς ὅποιες πιέσεις. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι καὶ ἡ διαπλοκὴ ἀποφεύγει τὶς προκλήσεις της κατὰ τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων, ἐνῶ ἡ ἀποκατάσταση τῶν στρατηγικῶν μας σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία καὶ τὴν Κίνα διέρχεται κι ἀπ’ τὴν εἰσροὴ ἐπενδύσεων• ὁ χρόνος εἶναι κατάλληλος, διότι καὶ ὁ άναπτυξιακὸς νόμος κατατίθεται ἐντὸς τῆς ἑβδομάδος, μὲ οὐσιαστικὴ κατάργηση τῆς γραφειοκρατίας καὶ τὴν πλήρη ἀξιοποίηση τῶν ψηφιακῶν δικτύων. Ὁ ψυχολογικὸς ἀντίκτυπος θεωρεῖται καθοριστικός, διότι ἤδη οἱ αἰτήσεις τῶν ἐπιχειρήσεων γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν μικρομεσαίων πλημμυρίζουν τὶς τράπεζες• ἀπ’ τὶς πολλὲς παρόμοιες ἐπιχειρήσεις, μὲ ὑψηλὸ πολλαπλασιαστή, τροφοδοτεῖται ταχύτερα ἡ ἐπανεκκίνση τῆς οἰκονομίας.