Ἱκανοποίηση τῆς Εὐρωζώνης

Τὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῆς Εὐρωζώνης ἔμεινε ἱκανοποιημένο ἀπ’ τὴν παρουσίαση τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ τοῦ κυπριακοῦ προγράμματος, κατὰ τὴν ἐξέτασή τους τὴν Δευτέρα• ὁ νέος πρόεδρός του, Γιέρον Νταϊσελμπλάουμ, ἐξῆρε τὴν καλὴ δουλειὰ τῶν δύο κυβερνήσεων καὶ ἀνακοίνωσε ὅτι, ἡ τελικὴ ἀπόφαση γιὰ τὴν ἑλληνικὴ δόση θὰ ληφθεῖ στὶς 21 Φεβρουαρίου καὶ γιὰ τὸ κυπριακὸ πρόγραμμα τὸν Μάρτιο, μετὰ τὶς προεδρικὲς ἐκλογές. Ἀπέφυγε ὅμως νὰ ἀπαντήσει στὸ θέμα τοῦ λάθους τοῦ πολλαπλασιαστοῦ γιὰ τὴν Ἑλλάδα ποὺ ἔθεσε ὁ Γιάννης Στουρνάρας. Ἡ συζήτηση γιὰ τὸ εὐρὼ δὲν ἔφερε ἀποτέλεσμα, καθὼς ἡ Γερμανία θεωρεῖ πρέπουσα τὴν ἰσοτιμία του καὶ ἡ Γαλλία ζήτησε τὴν διολίσθησή του• δύσκολη παρόμοια παρέμβαση.