Ἀποσταθεροποίηση Αἰγύπτου

Ἡ ἀποσταθεροποίηση τῆς Αἰγύπτου συνεχίζεται, μὲ τὶς διαδηλώσεις καὶ τὶς συγκρούσεις στὸ Προεδρικὸ Μέγαρο, ἐνῶ στὸν ἀραβικὸ κόσμο καὶ διεθνῶς ἔχει χάσει τὸ κύρος της• ὁ πρόεδρος, μὲ τὶς ἄστοχες κινήσεις του καὶ τὴν ἔλλειψη στρατηγικῆς συλήψεως, εἶναι πλήρως ἀπομονωμένος καὶ στηρίζεται περισσότερο στὸ στρατό, παρὰ στοὺς «Ἀδελφοὺς Μουσουλμάνους», οἱ ὁποῖοι ἔχουν χάσει μεγάλο μέρος τῆς δυνάμεώς τους. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι δὲν ἔχει ἀναδειχθεῖ ἀκόμη πειστικὴ ἐναλλακτικὴ λύση στὸν αἰγυπτιακὸ λαό• ὁ στρατὸς ἔχει ἀπαξιωθεῖ ἀρκετά, ἂν καὶ διατηρεῖ ἀκόμη μέρος ἀπ’ τὴν παλιά του αἴγλη. Στὴ Συρία ἡ ἀναταραχὴ ἐπιτείνεται, ἐνῶ ἡ ἔκρηξη σὲ τουρκικὸ λεωφορεῖο στὰ σύνορα ἐπιδεινώνει τὴν θέση τῆς Τουρκίας• ἡ συριακὴ ἀντιπολίτευση δὲν ἔχει ἐξασφαλίσει τὴν ὑποστὴριξη μεγάλου μέρους τοῦ λαοῦ της.