Ἀναθεώρηση, ἐπανεκκίνηση

Ἡ ἱστορία μὲ τὸν κατώτατο μισθὸ εἶχε συνέχεια στὴν ἀπάντηση τοῦ Ὄλι Ρὲν στὸν εὐρωβουλευτὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅτι προβλέπεται, «ἀναθεώρησή του τὸ 2014», ἀναλόγως πρὸς τὶς ἀνάγκες τῆς οἰκονομίας• ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ὑπογράμμισε, ὅτι ἀναθεώρηση σημαίνει συμφωνία πρὸς τὰ ἄνω κι ὄχι περικοπή του. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιμένει στὴν διαστρέβλωση τῶν πραγμάτων• ἄλλωστε οὔτε γνωρίζει καλὰ ἑλληνικά, ἀλλὰ οὔτε κι ἐνδιαφέρεται γιὰ τὶς λεπτὲς ἀποχρώσεις τῶν ἐννοιῶν τῆς γλώσσης μας. Τὸ πραγματικὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας κι αὐτὸ μόνο ἡ κυβέρνηση τὸ θέτει• αὐτὴ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀπορροφήσεως τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων. Ὁ πρωθυπουργὸς εἶχε καλέσει χθὲς τοὺς περιφερειάρχες γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ καὶ σήμερα συγκαλεῖ τὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο• ἐὰν γίνει κανονικὰ ἡ ἀπορρόφηση, ὅπως καὶ ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν ἐπιχειρήσεων, τότε ἐπιτρέπονται οἱ παροχές.