Ὑπογραφὴ προσυμφωνίας ΤΑΡ

Ἡ ὑπογραφὴ τῆς προσυμφωνίας γιὰ τὸν ἀγωγὸ φυσικοῦ ἀερίου ΤΑΡ σημαίνει, ὅτι ἡ χώρα μας παρεμβαίνει καὶ πάλι στὸν στρατηγικὸ σχεδιασμὸ τῶν ἐνεργειακῶν διαύλων• ἡ τελικὴ συμφωνία, γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἀπ’ τὸ Ἀζερμπαϊτζὰν θὰ ὑπογραφεῖ τὸ Θέρος, ἀλλὰ ἡ προετοιμασία γίνεται κι ἂν ἐπιτύχει, ὅπως ὑπογράμμισε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, θὰ φέρει ἑνάμισυ δις εὐρὼ ἐπενδύσεις καὶ δύο χιλιάδες θέσεις ἐργασίας στὴ διαδρομή, τουρκικὰ σύνορα, Ἀλβανία, Ἀδριατική. Τὸ ἑπόμενο βῆμα εἶναι ἡ ἀποκρατικοποίηση τῶν ΔΕΠΑ καὶ ΔΕΣΦΑ, γιὰ τὶς ὁποῖες τὴν μεγαλύτερη προσφορά, 1,9 δις εὐρώ, ἔχει ὑποβάλει ἡ ρωσικὴ ἑταιρείας Sintez• οἱ καθυστερήσεις τῆς τριετίας πληρώνονται καὶ ἄσχημα μάλιστα, ὁπότε ἐπιβάλλεται σπουδὴ γιὰ τὴν κάλυψη τοῦ χαμένου χρόνου, ἀλλὰ καὶ προσοχὴ γιὰ τὴν διασφάλιση τῶν στρατηγικῶν μας συμφερόντων. Ἡ προσεχὴς ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴ Μόσχα ἐπιτρέπει τὴν ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ.