Φυγὴ ἀπὸ ἀτλαντικὲς ἀγορές

Ἡ φυγὴ τῶν κεφαλαίων ἀπ’ τὶς ἀτλαντικὲς ἀγορὲς ἔχει κορυφωθεῖ ἀπ’ τὸ 2005 μέχρι τὸ 2012 κι ἔχει διαμορφώσει ἄλλες, ἐντελῶς διαφορετικὲς συνθῆκες• τὸ Bloomberg δημοσίευσε εἰδικὴ μελέτη μὲ κριτήριο τὴν συμμετοχὴ τῶν διαφόρων τραπεζῶν στὴν ἔκδοση ἀξιῶν στὶς ἀναδυόμενες ἀγορὲς καὶ μὲ ἄκρως ἐνδιαφέροντα συμπεράσματα. Ἔτσι ἄλλαξαν κατὰ περιοχή: Κίνα, ἀμερικανικὲς τράπεζες, ἀπὸ 34% σὲ 8%, εὐρωπαϊκές, 24%, 16%, κινεζικές, 23%, 69%. Ἰνδίες, 39%, 11%, 22%, 14%, ἰνδικές, 19%, 62%. Ρωσία, 51%, 38%, 24%, 24%, ρωσικές, 9%, 23%. Λατινικὴ Ἀμερική, 36%, 31%, 40%, 31%, λατινοαμερικανικές, 12%, 26%. Μέση Ἀνατολή, 14%, 12%, 41%, 28%, ἀραβικές, 25%, 47%. Πολλοὶ οἱ ἀριθμοὶ ἀλλὰ ἐνδιαφέροντες, διότι καταγράφουν τὴν ἀνάδειξη τῶν τοπικῶν ἀγορῶν καὶ τὴν ἀπεξάρτησή τους ἀπ’ τὶς παλαιὲς ἀποικιακὲς δυνάμεις• ἕνα εἶναι τὸ ἀρνητικό του, ἡ ἔνταξη τοῦ Σίτυ στὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορές, ἐνῶ οἰκονομικὰ ταυτίζεται μὲ τὴν Γουὼλ Στρήτ.