Ὀμπάμα, ἁπλῶς γενικόλογος

Ὡς γενικόλογο χαρακτηρίστηκε τὸ διάγγελμα τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα πρὸς τὸ Κογκρέσσο διαρκείας μιᾶς ὥρας καὶ μὲ ἀντικείμενο τὴν πολιτικὴ τῆς χώρας τὴν τρέχουσα τετραετία• ὁ πρόεδρος ἀναφέρθηκε σὲ ὅλα τὰ θέματα, ἀλλὰ ἀπέφυγε τὸ καυτὸ τοῦ δημοσίου χρέους καὶ τῆς φορολογικῆς πολιτικῆς, διότι δὲν ἔχει καταλήξει σὲ συμφωνία μὲ τοὺς Ρεπουμπλικανούς. Στὰ σχέδιά του εἶναι, ἡ σύναψη συμφωνίας ἐλευθέρων συναλλαγῶν μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, μειώσεως τῶν πυρηνικῶν ὅπλων μὲ τὴν Ρωσία καὶ τῶν ἀμερικανικῶν δυνάμεων στὸ Ἀφγανιστάν, στὸ ἡμισυ σὲ ἕνα ἔτος, ἀλλὰ καὶ προστασία τοῦ κλίματος, χωρὶς συγκεκριμένα μέτρα. Οἱ παρατηρητὲς κρίνουν ὅτι ἀπευθύνθηκε στὴ μεσαία τάξη, ἀλλὰ ὅτι δὲν ἦταν καὶ πολὺ πειστικός, ἐνῶ στὶς ἀγορὲς οἱ ἀντιδράσεις ἦταν οὐδέτερες• ὑποσχέθηκε τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ χωρὶς τὴν ἐξειδίκευση συγκεκριμένων μέτρων γιὰ τὴν ἐπίτευξή της καὶ κυρίως διαρθρωτικῶν ἀλλαγῶν γιὰ τὴν ἀνάκτηση τῆς ἀνταγωνιστικότητός της.