Ἰνδίες, ἐπίσκεψη Ὁλλὰντ

Τὴν πρώτη του ἐπίσημη ἐπίσκεψη στὶς Ἰνδίες ἄρχισε ὁ Γάλλος πρόεδρος, γιὰ σημαντικὲς συνομιλίες μὲ τὸν πρωθυπουργὸ τῆς χώρας γιὰ τὶς πολιτικὲς καὶ οἰκονομικές σχέσεις• οἱ Ἰνδίες σημειώνουν ὑψηλοὺς ρυθμοὺς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως καὶ ἐξελίσσονται σὲ μεγάλη δύναμη στὴν Ἀσία καὶ παγκοσμίως. Τὸν ἐνδιαφέρον της γιὰ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς βιομηχανίας της, μὲ τὴν βοήθεια τῆς γαλλικῆς τεχνολογίας, εἶναι τὸ κύριο ἀντικείμενο, ἐκτὸς τῆς ἐκκρεμότητος γιὰ τὴν ἀγορὰ 123 μαχητικῶν Rafale, μὲ συμπαραγωγὴ στὶς Ἰνδίες• ἡ συνεργασία στὴν πυρηνικὴ τεχνολογία, μὲ τὴν κατασκευὴ γαλλικῶν πυρηνικῶν ἐργοστασίων, στὰ ψηφιακὰ καὶ στὰ διαστημικὰ εἶναι στὸ πρόγραμμα. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἐλπίζει στὴν ὑπογραφὴ σημαντικῶν συμφωνιῶν δεκάδων δις εὐρώ, ὡς ἀπαραιτήτων γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς γαλλικῆς οἰκονομίας. Ἡ εὐρωϊνδικὴ συνεργασία θὰ συζητηθεῖ ἐπίσης.