Ἐπίσκεψη Φρασουὰ Ὁλλάντ, συναντήσεις

Ἡ αὐριανὴ ἐπίσκεψη τοῦ Γάλλου προέδρου ἐπισφραγίζει τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὴν Εὐρώπη καὶ ἐγγυᾶται τὸν στρατηγικό μας ρόλο στὴν εὐρύτερη περιοχή• ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ θὰ ἔχει συνομιλίες μὲ τὸν Κάρολο Παπούλια καὶ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ συναντήσεις μὲ τοὺς Εὐάγγελο Βενιζέλο καὶ Φώτη Κουβέλη. Τὸ Παρίσι ἀποκλείει συνάντηση μὲ τὸν ἀρχηγὸ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, μὲ βαρύτατη πολιτικὴ σημασία• δηλαδή, ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων δὲν ἔχει οὐδεμία ἐμπιστοσύνη στὸν ΣΥΡΙΖΑ, μὲ ὅ,τι αὐτὸ σημαίνει. Ἡ ἀπήχηση στὸ ἐξωτερικὸ εἶναι ἡ πλέον ἐνδιαφέρουσα, διότι ἡ συμμετοχὴ πλήθους ἐπιχειρηματιῶν στὴν ὁμάδα τοῦ Γάλλου προέδρου εὐνοεῖ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων• ἀνεξαρτήτως τῶν συμφωνιῶν ποὺ θὰ κλείσουν, ἔστω καὶ προφορικά, ἡ ἀπομόνωση τῆς χώρας μας σπάει πλέον στὸν εὐρύτερο εὐρωπαϊκὸ ὁρίζοντα.