Οἰκονομικά, γραφειοκρατία

Ἡ πορεία τῆς οἰκονομίας καὶ τῶν μεταρρυθμίσεων ἀποτελοῦν τὸ ἀντικείμενο τῆς συναντήσεως τῶν τριῶν ἀρχηγῶν, ἂν καὶ προστίθεται καὶ ἡ πρωτοφανὴς ἐπίθεση στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς «Ἑλληνικὸς Χρυσός»• τὸ κράτος καλεῖται ἀποδεῖξαι τὴν ἀποφασιστικότητά του στὴν προστασία τῶν ἐπενδύσεων καὶ στὸν σεβασμὸ τῶν νόμων. Στὰ οἰκονομικὰ ἡ ψυχολογία ἔχει ἀλλάξει καὶ οἱ πρῶτες ἐνδείξεις εἶναι εὐνοϊκές, ἀλλὰ ἡ ἐπίσημη διαβεβαίωση τῆς κυβερνητικῆς ἑνότητος κρίνεται ἀπαραίτητη, μετὰ τὰ γεγονότα τῶν τελευταίων ἡμερῶν• οἱ ἀποκρατικοποιήσεις περιλαμβάνονται στὰ θέματα τῶν συζητήσεων, καθὼς ἀναμένονται οἱ ἀποφάσεις γιὰ τὶς ΔΕΠΑ καὶ ΔΕΣΦΑ, μὲ τὶς ρωσικὲς προτάσεις γύρω στὰ δύο δις εὐρώ. Ἡ παραπληροφόρηση τῆς διαπλοκῆς ἔχει ὑποχωρήσει σημαντικά, ἴσως ἐπειδὴ οἱ ἀντιδράσεις τῆς κοινῆς γνώμης εἶναι ἀπαξιωτικὲς γιὰ αὐτὴν μὲ κλιμακούμενο βαθμό• ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν ὁλοκληρώνεται μὲ ἐπιτυχία κι ἀναμένεται συντόμως ἡ ἁλματώδης αὔξηση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, μὲ ἀντίστοιχη μείωση τῆς ἀνεργίας.