Ἀγγλία, ἀναπνευστικὸς ἰὸς

Τὰ κρούσματα τοῦ ἀναπνευστικοῦ ἰοῦ στὴν Βρεταννία ἔχουν αὐξηθεῖ σὲ δέκα περίπου, μὲ τρεῖς θανάτους• τὰ πρῶτα κρούσματα παρουσιάσθηκαν σὲ ταξιδευτὲς ἀπ’ τὴν Ἄπω Ἀνατολή, ἀλλὰ μετὰ διαπιστώθηκε ὅτι μεταδίδεται καὶ σὲ μόνιμους κατοίκους τῆς χώρας. Στὴν ἀρχὴ πίστεψαν ὅτι εἶναι παραλλαγὴ τοῦ ἀσιατικοῦ ἰοῦ ποὺ εἶχε πλήξει τὴν Κίνα καὶ ἄλλες χῶρες πρὸ πενταετίας, μὲ συμπτώματα πάλι στὸ ἀναπνευστικὸ σύστημα• τὸ Λονδίνο ἔχει ἐνημερώσει ἤδη τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας κι ἔχει θέσει σὲ συναγερμὸ τὶς ὑγειονομικές του ἀρχές, ἐνῶ περνοῦν ἀπὸ ἰατρικὲς ἐξετάσεις οἱ συγγενεῖς καὶ τὰ πρόσωπα ποὺ ἔχουν ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἀσθενεῖς. Τὰ ἐργαστήρια δὲν ἔχουν ἀκόμη ἐντοπίσει τὴν φύση τοῦ ἰοῦ.