Ὁλλάντ, ἑνότης Εὐρωζώνης

Τὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἑνότητα τῆς Εὐρωζώνης διακήρυξε στὴν Ἀθήνα ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, στὶς συνομιλίες του μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ τὸν Κάρολο Παπούλια• εἶναι ἡ δεύτερη ἐπίσκεψη ἡγέτου εὐρωπαϊκῆς χώρας, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, καὶ ἡ Ἑλλὰς σὲ ἄλλη φάση σήμερα. Ἔτσι ἐπέμεινε στὴν πολιτικὴ διάσταση, ὑπογραμμίζων ὅτι τὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα τῆς χώρας μας ἀνήκουν στὴν Εὐρώπη κι ἑπομένως ἡ διακήρυξη τῆς ΑΟΖ, συνέχεια τῆς κυπριακῆς, διαθέτει τὴν ὑποστήριξή της• οἱ διαβεβαιώσεις γιὰ τὴν συμμετοχὴ γαλλικῶν ἑταιρειῶν στὶς ἀποκρατικοποιήσεις ἦταν ἀναμενόμενες, ὅπως καὶ γιὰ τὸ τέλος τῆς λιτότητος, μὲ τὴν στροφὴ στὴν ἀνάπτυξη σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη. Ἡ παρουσία τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν καὶ τῆς μεγάλης ὁμάδος ἐπιχειρηματιῶν σημαίνει τὴν πρακτικὴ ἐφαρμογὴ τῶν δεσμεύσεων, σὲ κλάδους ὅπως ἡ διαχείριση τῶν ὑδάτων στοὺς ὁποίους ἡ Γαλλία διαθέτει πρωτοπόρο τεχνολογία παγκοσμίως. Ἄλλαξε ἡ πορεία τῶν πραγμάτων.