Ἀποκρατικοποιήσεις πρῶτα

Τὴν ἔμφαση στὶς ἀποκρατικοποιήσεις δίδει ἡ κυβέρνηση, μαζὶ μὲ τὶς μεταρρυθμίσεις ἂν καὶ αὐτὲς χωλαίνουν κάπως, ὡς ἀπόδειξη τῆς προωθήσεως τῶν ὑποχρεώσεών της• ὁ στόχος γιὰ εἴσπραξη πέντε δις εὐρὼ ἐντὸς τοῦ ἔτους, φαίνεται πλέον ἐφικτός, κι ἴσως μέτριος. Ἡ ἐπιλογὴ γίνεται, διότι οἱ ἀποκρατικοποιήσεις συνοδεύονται κι ἀπ’ τὴν ἀνάλογη αὔξηση τῶν ξένων ἐπενδύσεων, ὁπότε καὶ τῶν πολλαπλασιαστικῶν τους ἐπιπτώσεων στὴν οἰκοομία• τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἐπενδυτῶν εἶναι ἔντονο, ὄχι μόνο τῶν Εὐρωπαίων, ἀλλὰ καὶ τρίτων χωρῶν, καθὼς διανοίγονται οἱ προοπτικὲς γιὰ τὴν μετατροπὴ τῆς χώρας μας σὲ ἐμπορευματικὸ καὶ ἐνεργειακὸ κόμβο, μὲ τὴν ἄμεση ὑποστήριξη τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ ἐπίσκεψη τῆς τρόϊκας μᾶλλον θὰ εἶναι ἡ εὐκολώτερη τῆς τριετίας, διότι ἔχουν ἐκπληρωθεῖ οἱ περισσότερες ἀπ’ τὶς δεσμεύσεις μας, ὅπως τὸ ἀναγνωρίζουν ἤδη στὶς Βρυξέλλες, ἐνῶ ἔχει τεθεῖ ἀπὸ πλευρᾶς μας καὶ ἡ ἀνάγκη ἀντισταθμίσεως τῶν μέχρι τώρα λαθῶν τῆς τρόϊκας.