Σκουριές, Ἐφέτης ἀνακριτὴς

Ὁ Εἰσαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου Πάγου ζήτησε τὴν σύγκληση τῆς Ὁλομελείας τῶν Ἐφετῶν γιὰ τὴν συζήτηση τῆς προτάσεως καὶ ἀνάθεση σὲ ἐφέτη ἀνακριτὴ τῆς ὑποθέσεως τῶν χρυσωρυχείων τῆς Χαλκιδικῆς• ἡ ὑπόθεση θεωρεῖται πολὺ σοβαρὴ γιὰ τὸ βάρος ἑνὸς πρωτοδίκου ἀνακριτοῦ καὶ μάλιστα σὲ ἐπαρχιακὴ πόλη. Οἱ ἔρευνες προχωροῦν, διότι ἀπ’ τοὺς πενῆντα κουκουλοφόρους, σὲ περιοχὴ ὀρεινὴ καὶ δασική, πολλοὶ ἦταν οἱ ντόπιοι πού γνωρίζουν τὰ μονοπάτια• ἑπομένως ἡ ἐξέταση μόνο τῶν κυνηγετικῶν ὅπλων τοῦ νομοῦ, στὸ ἐὰν ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ πρόσφατα, ἀφοῦ τελείωσε ἡ κυνηγετικὴ περίοδος, θὰ προσφέρει πολλὰ στοιχεῖα. Ὁπωσδήποτε ἡ ὀργάνωση ἦταν μεγάλη καὶ σημαίνει διασυνδέσεις μὲ μυστικὲς ὑπηρεσίες, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, στοὺς μηχανισμοὺς τοῦ παρακράτους.